Pievienoti Meliorācijas kadastra dati

Publicēts: 30.10.2014

Pateicoties sadarbībai ar VAS "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", mēs publicējam aktuālos meliorācijas kadastra datus. Šie dati skatīšanās režīmā ir pieejami ikvienam interesentam. Tajos tiek attēlotas valsts nozīmes meliorācijas būves, ūdensnotekas, aizsargdambji, sūkņu stacijas, grāvji, drenāžas sistēmas. Attēlotajai informācijai ir informatīvs raksturs un tās neprecizitāte ir līdz 30 metriem. Informācija par drenāžas sistēmām patlaban pieejama Aglonas, Aknīstes, Alūksnes, Apes, Ādažu, Baltinavas, Babītes, Balvu, Bauskas, Carnikavas, Cesvaines, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ērgļu, Gulbenes, Iecavas, Ilūkstes, Inčukalna, Jaunpils, Kārsavas, Kocēnu, Krāslavas, Krustpils, Ķekavas, Līvānu, Lubānas, Ludzas, Mazsalacas, Mālpils, Mārupes, Mērsraga, Olaines, Ozolnieku, Priekuļu, Rojas, Ropažu, Rugāju, Rundāles, Salacgrīvas, Salaspils, Stopiņu, Tērvetes, Varakļānu, Vārkavas, Vecumnieku, Viļakas, Zilupes novadu teritorijās, daļēji Alojas, Amatas, Auces, Burtnieku, Dobeles, Durbes, Grobiņas, Jaunjelgavas, Jelgavas, Jēkabpils, Kandavas, Kuldīgas, Ķeguma, Lielvārdes, Limbažu, Madonas, Mazsalacas, Naukšēnu, Ogres, Pārgaujas, Pāvilostas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rūjienas, Siguldas, Smiltenes, Talsu, Tukuma, Vaiņodes, Valkas, Vecpiebalgas, Ventspils, Viesītes, Viļānu novadu teritorijās. Tā tiek pakāpeniski papildināta. Sīkāka informācija pieejama http://www.zmni.lv/lv/page/melioracija-kadastrs

comments powered by Disqus