Palīdzība

Sistēmas lietotāju instrukcijas ir sagatavošanas procesā. Sistēma ir būvēta pietiekoši vienkārša, lai nesagādātu būtiskas problēmas izprast tās lietošanas iespējas.

Lai uz ekrāna izgaismotu visus pieejamos slāņus, ekrāna labajā augšējā stūrī zem slāņu izvēlnes pogas pieslēdziet/atslēdziet interesējošo slāni. Jebkuru pamatkartes slāni var savietot ar jebkuru tematisko slāni.

Lai mērītu līniju vai laukumu nospiediet kreisajā pusē atbilstošu pogu. Lai pabeigtu mērīšanu divreiz nospiediet peles kreiso taustiņu.

Lai iegūtu informāciju par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) uzturētājiem un nepieciešamajiem inženierkomunikāciju skaņojumiem, ekrāna kreisajā pusē izvēlaties atbilstošu (līnijveida, laukumveida vai punktveida) pieprasījuma pogu un uz ekrāna iezīmējiet interesējošo vietu.

Kontakti:

SIA "Mērniecības Datu centrs"

PVN Reģ.Nr.LV40003831048

Limbažu iela 9-486, Rīga, LV-1005

Jautājumos par karšu pārlūka izmantošanas iespējām un novērotajām darbības nepilnībām, kā arī maksas pakalpojumu izmantošanu un apmaksu - Jānis Klīve, t. 29140014, janis.klive@mdc.lv!

Par vietējo ģeodēzisko tīklu datu bāzi un to izmantošanas iespējām - Aigars Ansbergs, aigars.ansbergs@geodezists.lv!

Par pamanītajām izmaiņām komunikāciju turētāju informācijā vai citām kļūdām lūdzam ziņot, rakstot uz infodati@mdc.lv!