Par Topogrāfija.lv

Šī ir informatīva karte mērniekiem, pašvaldību darbiniekiem un citiem interesentiem. Kartes satur gan bezmaksas datu kopas (Openstreet map, LĢIA ortofotokartes, PSRS laika kartes, valsts un vietējā ģeodēziskā tīkla datus, validētās pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmu izvietojumu, augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) uzturētāju un komunikāciju skaņotaju datubāzi), gan maksas datu kopas (augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija, aktuāli valsts adrešu reģistra dati, aktuāla VZD kadastra karte).

Maksa par karšu pārlūka topografija.lv servisiem: 1 mēnesis - EUR 50.00; 3 mēneši - EUR 100.00; 6 mēneši - EUR 150.00; 12 mēneši - EUR 240.00.

Jautājumos par karšu pārlūka izmantošanas iespējām un novērotajām darbības nepilnībām, kā arī maksas pakalpojumu izmantošanu un apmaksu - Jānis Klīve, t. 29140014, janis.klive@mdc.lv!

Pamatkartes

Open Street Map (OSM) - (tulkojumā no angļu valodas — “atvērtā ielu karte”) ir projekts, kura mērķis ir radīt brīvas rediģējamas kartes. Kartes tiek veidotas, par pamatu ņemot datus no pārnēsājamiem GPS uztvērējiem, aerofotogrāfijām, pašu lietotāju zināšanām, kā arī no citiem atvērtiem datu avotiem, kas pieļauj to izmantošanu karšu veidošanai. OSM dibināta 2004. gada jūlijā. 2006. gadā tikai izveidota organizācija OpenStreetMap Foundation (OSMF), lai paplašinātu izaugsmi, attīstību un brīvu ģeogrāfisko datu izplatīšanu un koplietošanu ikvienam interesentam. OpenStreetMap ir brīva karte, kuru var izmantot jebkurš (cilvēks, organizācija, uzņēmums, valsts iestāde) jebkuriem mērķiem.

Ortofotokarte - Zemes virsmas fotogrāfisks attēls, kas pēc apstrādes ar fotogrammetrijas metodēm ieguvis atbilstību kartes vai plāna projekcijas ģeometriskajām īpašībām. Ortofoto var izmantot, lai novērtētu patiesos attālumus, jo tas ir precīzs zemes virsmas attēlojums.

Ortofoto 1994.-99. Latvijas aerofotogrāfēšanas 1.cikls, veikts 1994-1999 gados, Melnbalta ortofotokarte ar izšķirtspēju 1pikselis = 1 metrs.

Ortofoto 2010.-11. Latvijas aerofotogrāfēšanas 4.cikls, veikts 2010-2011.gados. Krāsaina ortofotokarte ar izšķirtspēju 1pikselis = 0.5 metrs.

Ortofoto 2013.-15. Latvijas aerofotogrāfēšanas 5.cikls, veikts 2013-2015.gados. Krāsaina ortofotokarte ar izšķirtspēju 1pikselis = 0.4 metrs, Rīgas apkārtnē 1pikselis = 0.25metri.

Sīkāka informācija par aerofotogrāfēšanu un to cikliem skatīt Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras mājas lapā.

Piekrastes 2007 - Pēc Latvijas vides aizsardzības fonda pasūtījuma , SIA “Metrum” 2007.gada izgatavotā augstas izšķirtspējas ortofoto karte apbūves izmaiņu un erozijas apjoma konstatācijai Latvijas teritorijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā.

Ģeodēzists Ortofoto - SIA "Ģeodēzists" ar bezpilota lidaparāta palīdzību iegūtā un izgatavotā augstas izšķirtspējas ortofoto karte. Paraugi - Ventspils piedzīvojumu parks, Usmas pagasta peldvieta. Par iespējām pasūtīt sev interesējošo ortofotokarti lūgums sazināties sūtot e-pastu uz ventspils@geodezists.lv vai zvanot uz +37129220945.

Latvija 1:75 000 - Latvijas Armijas Štāba Ģeodēzijas Topogrāfijas daļas topogrāfiskā karte ar mērogu 1:75 000 ir attēlota Latvijas teritorija, kāda tā bija 20.gs sākumā (1924-1935). Karte izgatavota papildinot Krievijas Impērijas rietumu pierobežas divverstu karti ( M1:84000 1880).

PSRS kartes - Padomju laika (1940-1990) Ģenštāba topogrāfiskās kartes, kurās attēlota Latvijas teritorija. Atkarībā no palielinājuma uz ekrāna tiek attēlota atbilstoša mēroga topogrāfiskā karte. Pieejami mērogi: 1:10000; 1:25000; 1:50000; 1:100000; 1:200000; 1:500000; 1:1000000.

1:500 PSRS* - M1:500 līdz M1:2000 noteiktības padomju laika (1940-1990) topogrāfiskie plāni un citi tā laika augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas materiāli. Venstpils - topogrāfiksās informācijas iegūšanas laiks 1983-1988.

Tematiskie slāņi

1:500 Topogrāfija* - Aktuālākā reģistrētā, mēroga 1:500 noteiktības, augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija, kura izgatavota un reģistrēta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.281 un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Informācija pieejama par novadiem kur ADTI datu bāzes uztur SIA MDC, SIA GeoDATI un Vidzemes Mērnieks.

VZD adreses* - aktuāla grafiskā informācija no Valsts adrešu reģistra datiem , grafiski attēlo ielas, ceļu nosaukumus, ēku numurus, saimniecību nosaukumus. Datus uztur Valsts zemes dienests.

VZD kadastrs* - aktuāla grafiskā informācija no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem - zemes vienībām un būvēm, kā arī to kadastra apzīmējumiem. Datus uztur Valsts zemes dienests.

ADTI uzturētāji - Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzturētāji, kuri apkalpo mērniecības uzņēmumus un apkopo to veiktos topogrāfiskos uzmērījumus un inženierkomunikāciju izpildmērījumus, kā arī apkopo informāciju par zemes ierīcības projektiem un detālplānojumiem, tajā skaitā uztur ielu un ceļu sarkano līniju kartes.

Meliorācija - aktuālie VAS "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" uzturētie meliorācijas kadastra dati. Attēlo valsts nozīmes meliorācijas būves, ūdensnotekas, aizsargdambjus, sūkņu stacijas, grāvjus, drenāžas sitēmas. Kartē attēlotajai informācijai ir informatīvs raksturs. Informācija par drenāžas sistēmām patlaban pieejama Aglonas, Aknīstes, Alūksnes, Apes, Ādažu, Baltinavas, Babītes, Balvu, Bauskas, Carnikavas, Cesvaines, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ērgļu, Gulbenes, Iecavas, Ilūkstes, Inčukalna, Jaunpils, Kārsavas, Kocēnu, Krāslavas, Krustpils, Ķekavas, Līvānu, Lubānas, Ludzas, Mazsalacas, Mālpils, Mārupes, Mērsraga, Olaines, Ozolnieku, Priekuļu, Rojas, Ropažu, Rugāju, Rundāles, Salacgrīvas, Salaspils, Stopiņu, Tērvetes, Varakļānu, Vārkavas, Vecumnieku, Viļakas, Zilupes novadu teritorijās, daļēji Alojas, Amatas, Auces, Burtnieku, Dobeles, Durbes, Grobiņas, Jaunjelgavas, Jelgavas, Jēkabpils, Kandavas, Kuldīgas, Ķeguma, Lielvārdes, Limbažu, Madonas, Mazsalacas, Naukšēnu, Ogres, Pārgaujas, Pāvilostas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rūjienas, Siguldas, Smiltenes, Talsu, Tukuma, Vaiņodes, Valkas, Vecpiebalgas, Ventspils, Viesītes, Viļānu novadu teritorijās, tā tiek pakāpeniski papildināta. Sīkāka informācija pieejama http://www.zmni.lv/lv/page/melioracija-kadastrs.

Komunikāciju zonas - teitorija, kurā par vienu vai vairākām inženierkomunikācijām ir atbildīga attiecīgās komunikācijas turētājs.

*- Pilnais datu slānis pieejams tikai maksas lietotājiem!

Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācijas pieejamība

Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija tiek attēlota SIA Mērniecības datu centrs un SIA ĢeoDATI apkalpotajās pašvaldību teritorijās. ADTI informācija pārlūkā un servisos tiek attēlota stilizēti un netbilst 1:1 ar valstī pieņemtajiem ADTI apzīmējumiem un attēlojumam.

Informācija par pašvaldibu saistošiem noteikumiem un komunikāciju saskaņotājiem ievadīti SIA Mērniecības datu centrs un SIA ĢeoDATI apkalpotajās pašvaldību teritorijās.

Lai piekļūtu maksas datu kopām ir jāreģistrējas un jāveic pakalpojumu priekšapmaksa.

Topografija.lv karti uztur © 2014 SIA Mērniecības Datu Centrs.

Sistēmas izstrāde un uzturēšana SIA SunGIS - Ģeogrāfija ir vienkārša!